Proiectul de mobilitate a primit finantare europeana si are numarul de contract 2014-1-RO01-KA102-001401.


Rezultate asteptate

161 elevi +16 cadre didactice formate în străinătate

161 +16 certificate Europass pentru participanţi

161 LA + 16 MA+13 MA (pentru profesori însoțitori) +3 MoU

1 Broșură de prezentare a proiectului+ 1CD 

1 auxiliar didactic  Ghid practic "Detectare defecte și operatii specifice pentru sisteme de calcul și rețele de telecomunicații " 

1 Broşură "Job-shadowing-ul în Practica Europeană"

1 Raport de impact "Infuența proiectelor de mobilitate asupra performanței școlare și calitătii formării în liceele tehnologice din Consorțiul "Hd-Tm".